Tjänster

  • Entreprenad inom:
Kanalisation
Schakt för koppar och fibernät
  • Dokumentation och besiktning
Dokumentation av telenät
Besiktningsärende inom teleanläggningar
Marktillstånd
Upplåtelseavtal
etc
  • Skadereglering och arbetsledning
Skadereglering av telenät
Projektering
Projektledning
Arbetsledning
  • Ett antal kompentenser inom telenät
Bygg
Underhåll
Installation​

Kontakt

Rönnviksgatan 13

21374 Malmö​​

Tel: 0703408611
stefan.lindholm@slentreprenadteleteknik.se